ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τρικολώνων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στεμνίτσα

Ο οικισμός Μουλάτσι προσαρτάται στο δήμο Τρικολώνων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παλαιομύρι αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλια αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαμάρι αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου προσαρτάται στο δήμο Τρικολώνων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σύρνα προσαρτάται στο δήμο Τρικολώνων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Προδρόμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Τρικολώνων

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Μουλάτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλατσίου

Ο οικισμός Σύρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σύρνας

Ο οικισμός Παύλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παύλιας

Ο οικισμός Παλαμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαμαρίου

Ο οικισμός Στεμνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεμνίτσης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σύρνας

Ο οικισμός Παλαιομούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παύλιας

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαμαρίου

Το όνομα του οικισμού Παλαιομύρι του δήμου διορθώνεται σε Παλαιομούρι

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στεμνίτσα από το δήμο Στεμνίτσας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλια αποσπάται από την κοινότητα Παύλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Σύρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρνα αποσπάται από την κοινότητα Σύρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο Στεμνίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα Παλαμαρίου Γορτυνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαμάρι Γορτυνίας αποσπάται από την κοινότητα Παλαμαρίου Γορτυνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαμάρι Γορτυνίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Σύρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Στεμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv