ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγνάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγναντα από την κοινότητα Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από την κοινότητα Γραικικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από την κοινότητα Κτιστάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από την κοινότητα Μικροσπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Μικροσπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Ράμιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από την κοινότητα Κουκκουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λεπιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv