ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αράχθου (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ακροποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από την κοινότητα Λουτροτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λουτροτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Παχυκαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από την κοινότητα Περάνθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από την κοινότητα Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αλυκή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv