ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βλαχέρνας (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γραμμενίτσα από την κοινότητα Γραμμενίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα Γραμμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Γραμμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από την κοινότητα Γραμμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα Γριμπόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από την κοινότητα Κορφοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Βλαχερνών

Δ. Βλαχερνών (Άρτης)

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βλαχέρνας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Γραμμενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv