ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διάσελλον από την κοινότητα Διασέλλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοπήλια αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Δημαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημάριον αποσπάται από την κοινότητα Δημαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάνιον αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικορράχη αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλινα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννιώτιον αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από την κοινότητα Σκουληκαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 253Α - 23/10/2001

Ο οικισμός Πέτρα του δήμου μετονομάζεται σε Άνω Πέτρα

ΦΕΚ 192Α - 25/09/2008

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Διάσελλον στον οικισμό Παναγιά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πηγαί ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστροχώριον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παναγιά στον οικισμό Άνω Καλεντίνη

Εκτύπωση  Αρχείο csv