ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ξηροβουνίου (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμμότοπος από την κοινότητα Αμμοτόπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αμμοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από την κοινότητα Καμπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πιστιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από την κοινότητα Πιστιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Πιστιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από την κοινότητα Ροδαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδέα αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Σκούπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από την κοινότητα Δαφνωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Δαφνωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Φανερωμένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Αμμότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv