ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τετραφυλίας (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βρεστενίτσα

Ο οικισμός Μηλιανά προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Σουμερού προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μπότσι προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Καταβόθρα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Βρατσίστα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Σεκλίστα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μουσιούντα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 341Α - 18/12/1887

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βρεστενίτσα στον οικισμό Μπότσι

Δ. Τετραφυλίας (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 55Α - 13/03/1908

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπότσι στον οικισμό Μηλιανά

Δ. Τετραφυλίας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιανών

Ο οικισμός Μουσιούντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσιούντας

Ο οικισμός Μπότσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπότσι

Ο οικισμός Νησίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

Ο οικισμός Σουμερού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουμερού

Ο οικισμός Σεκλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεκλίστης

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταβόθρας

Ο οικισμός Βρατσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίστας

Ο οικισμός Βρεντενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεντενίτσας

Το όνομα του οικισμού Βρεστενίτσα του δήμου διορθώνεται σε Βρεντενίτσα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αστροχώριον από την κοινότητα Αστροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αστροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv