ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ηρακλείας (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκουληκαριά

Ο οικισμός Βελεντζικόν προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Δημαριό προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Χώσιανα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Επάνω Πέτα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Τσερκίστα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Λιβίτσικο προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μαρκινιάδα προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μηλάταις προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

ΦΕΚ 113Α - 27/04/1888

Ο οικισμός Βελεντζικόν ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δημαριό ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 348Α - 25/09/1892

Ο οικισμός Δημαριό ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βελεντζικόν ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλεντίνη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μονή Ροβελίστης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Σκουληκαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουληκαριάς

Ο οικισμός Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντίνης

Ο οικισμός Δημαριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημαριού

Ο οικισμός Επάνω Πέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επάνω Πέτα

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δημαριού

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Πέτα

Ο οικισμός Τσερκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Πέτα

Ο οικισμός Χώσιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επάνω Πέτα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Καλεντίνη από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από την κοινότητα Βελεντζικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Διχομοιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από την κοινότητα Ρετσιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Λιτέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κρισέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Φισοτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κούφαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άνω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Διχομοίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κρανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Κόκκινον Λιθάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv