ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυθήρων (Αττικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κύθηρα από την κοινότητα Κυθήρων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μανιτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Κυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψάλι αποσπάται από την κοινότητα Κυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από την κοινότητα Κυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραπόδι αποσπάται από την κοινότητα Κυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρωνιάδικα αποσπάται από την κοινότητα Αρωνιαδίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσινάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρωνιαδίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προγγί αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα Καραβά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσινιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεξανδράδες αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάδες αποσπάται από την κοινότητα Καρβουνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικαλαριά αποσπάται από την κοινότητα Κοντολιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουδιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κοντολιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντολιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κοντολιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φατσάδικα αποσπάται από την κοινότητα Κοντολιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραβασαριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνι αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουραντιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσουνάρι αποσπάται από την κοινότητα Λογοθετιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιανιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λογοθετιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομηνιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λογοθετιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθετιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λογοθετιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περλεγκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Λογοθετιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από την κοινότητα Μητάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητάτα αποσπάται από την κοινότητα Μητάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μόνη αποσπάται από την κοινότητα Μητάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιαράδικα αποσπάται από την κοινότητα Μητάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από την κοινότητα Μητάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίσω Πηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραίοι αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ποταμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλοϊζιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Φριλιγκιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Παλαιοπόλεως αποσπάται από την κοινότητα Φριλιγκιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακόφτι αποσπάται από την κοινότητα Φριλιγκιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρισιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Φριλιγκιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμωνάριον αποσπάται από την κοινότητα Φριλιγκιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φριλιγκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Φριλιγκιανίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από την κοινότητα Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράτσια αποσπάται από την κοινότητα Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδίων αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιδίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαλανιανά αποσπάται από την κοινότητα Αντικυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρκαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Αντικυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα Αντικυθήρων και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv