ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αιγείρα από την κοινότητα Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Βελάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα Οάσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα Περιθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από την κοινότητα Σελιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από την κοινότητα Σινεβρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αλμυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών

Ο νέος οικισμός Λαμπινός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αιγών

Ο νέος οικισμός Παλιοκάτωνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων

Ο νέος οικισμός Πιμπαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελοκήπων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κασάνεβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λαμπινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πιμπαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παλιοκάτωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σελιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αμπελόκηποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv