ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Διακοπτού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διακοπτόν από την κοινότητα Διακοπτού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από την κοινότητα Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από την κοινότητα Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από την κοινότητα Ζαχλωριτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από την κοινότητα Καθολικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από την κοινότητα Κερυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από την κοινότητα Κερυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κερυνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από την κοινότητα Μαμουσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από την κοινότητα Μαμουσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από την κοινότητα Μαμουσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα Νικολαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Ριζομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από την κοινότητα Τραπέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από την κοινότητα Τραπέζης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παραλία Τραπέζης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νέα Κερύνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καλαντέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κερύνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νικολαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Διακοπτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τράπεζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ελαιών Αιγιαλείας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ελίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv