ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μόβρης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σαγαίικα από την κοινότητα Σαγαιίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από την κοινότητα Κρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Μύρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Φράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από την κοινότητα Φράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραίικα αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Καραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Σαγαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από την κοινότητα Φράγκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Λιμνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σαγαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μύρτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Καλαμακίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γιουλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γερουσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μπουταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βραχναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv