ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Συμπολιτείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδοδάφνη από την κοινότητα Ροδοδάφνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από την κοινότητα Άλσους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Βερίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από την κοινότητα Βερίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από την κοινότητα Γκραίκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα Γρηγόρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από την κοινότητα Γρηγόρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Δημητροπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δουκαναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δουκαναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Λάκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα Λόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα Μάγειρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μυρόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από την κοινότητα Νεραντζιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από την κοινότητα Σελιανιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα Τούμπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Γκραίκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Επταπίττα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μικρόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ροδοδάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Γρηγόρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv