ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λήσσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λυγουριό

Ο οικισμός Αδάμι προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λυγουριό από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 7Α - 10/02/1875

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λυγουριό από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κορώνη προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κορώνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 204Α - 09/10/1893

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ασκληπιείου

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 204Α - 09/10/1893

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λήσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυγουρίου

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αδαμίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λυγουρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυγουριό από το δήμο Ασκληπιείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμνό και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σταματέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κορώνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρυσβανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χατζαλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ιερόν Λυγουριού και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Δεσκηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ψιμουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κρεμνό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δεσκηλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιερόν Λυγουριού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χατζαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψιμουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρυσβανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταματέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χουταλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Αναστασοπουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Λυγουρίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ανδριανοπουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σταματαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοκκινάδες της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Χάνι Μερκούρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρουσβαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

ΦΕΚ 302Α - 10/10/1977

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδικού και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Ο οικισμός Ανδριανοπουλαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γιαννουλαίικα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αρχαία Επίδαυρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλεία και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσοσπηλιώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυγουρίου

ΦΕΚ 183Α - 23/11/1984

Ο οικισμός Αρχαία Επίδαυρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασκληπιείον Επιδαύρου

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ασκληπιείου

Δ. Ασκληπιείου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λυγουρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από την κοινότητα Αδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από την κοινότητα Αδαμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδικού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κορώνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρουσβαναίικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναστασοπουλαίικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρυσοσπηλιώτισσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Κοκκινάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Σταματαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Ασκληπιείον Επιδαύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Χάνι Μερκούρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Σπηλεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Χουταλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv