ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τριταίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σανταμέρι

Ο οικισμός Χαντζούρι προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Γάλαρος προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πόρταις προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μπράτι προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μιχόϊ προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Βελίτσαις προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Φλώκας προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κώμη προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κάλφας προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Ρουπακιά προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κρασέτζα προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σανταμέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Χαντζούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πόρταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μιχόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βελίτσαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σανταμέρι στον οικισμό Προστοβίτσα

Ο οικισμός Προστοβίτσα αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρεβενόν αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκοχώρι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμη αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαριό αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρένεσι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπόγα αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Νοτενών αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτροχώρι αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαζαριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τόσκεσι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 15Α - 08/03/1862

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Προστοβίτσα στον οικισμό Τουρκοχώρι

Ο οικισμός Τουρκοχώρι του δήμου μετονομάζεται σε Ερυμανθία

ΦΕΚ 29Α - 14/08/1863

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ερυμανθία στον οικισμό Προστοβίτσα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τόσκεσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Τριταίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουτροχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Τριταίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Κρασέτζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρασέτζας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Μαρίνης

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλποχωρίου

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιμαχίου

Ο οικισμός Προστοβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προστοβίτσης

Ο οικισμός Τουρκοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρκοχωρίου

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλεντζίου

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάλφα

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανεσίου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουπακιάς

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χιόνας

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκιαδά

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούρα

Ο οικισμός Γρεβενά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρεβενών

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρασέτζας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλποχωρίου

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προστοβίτσης

Ο οικισμός Τσαπόγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προστοβίτσης

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιόνας

Ο οικισμός Μονή Νοτενών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκιαδά

Το όνομα του οικισμού Ερυμανθία του δήμου διορθώνεται σε Τουρκοχώρι

Το όνομα του οικισμού Γρεβενόν του δήμου διορθώνεται σε Γρεβενά

Ο δήμος καταργείται

Δ. Τριταίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταυροδρόμιον από την κοινότητα Σταυροδρομίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από την κοινότητα Βελιμαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από την κοινότητα Βελιμαχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από την κοινότητα Ερυμανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μασουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάλφα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από την κοινότητα Κάλφα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Ρουπακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Σκιαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από την κοινότητα Σκούρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάσι αποσπάται από την κοινότητα Σκούρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από την κοινότητα Χιόνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμιον αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον αποσπάται από την κοινότητα Μανεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καρδάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μασουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Γολέμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καρπέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μπαράκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Γάλαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πανουσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Μαστραντώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα Πατρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάλφας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ξηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv