ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ωλένιας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λουσικά από την κοινότητα Λουσικών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γκανέικα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακές αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Στεφάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σουδεναίικα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Σουδεναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από την κοινότητα Άρλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα Αχαϊκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαλιαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Λουσικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Λουσικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουβαλιωτέικα αποσπάται από την κοινότητα Μιτοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτόπολις αποσπάται από την κοινότητα Μιτοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Μιτοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρται αποσπάται από την κοινότητα Πορτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης αποσπάται από την κοινότητα Σαντομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα Σαντομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαντομέριον αποσπάται από την κοινότητα Σαντομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Σαντομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σαντομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από την κοινότητα Φλόκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζησιμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Φλόκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φώσταινα αποσπάται από την κοινότητα Φωσταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Χαϊκαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από την κοινότητα Χαϊκαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαταίικα αποσπάται από την κοινότητα Χαϊκαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγεραίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποιμενοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Κάτω Μαζαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Θωμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Φώσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ποιμενοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πόρται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μιτόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λουσικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σουβαλιωτέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αχαϊκόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παλαιά Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αυγεραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κατσαταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Φυλακές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σαντομέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γκανέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άνω Σουδεναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ζησιμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κουνελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Σπαλιαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Εκτύπωση  Αρχείο csv