ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ηρακλεωτών (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από την κοινότητα Κιβωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα Κληματακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από την κοινότητα Κληματακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Ταξιάρχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv