ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θεόδωρου Ζιάκα (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυραναίοι από την κοινότητα Μαυραναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αλατόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από την κοινότητα Κοσματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από την κοινότητα Λάβδα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα Μαυραναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Μαυραναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναχιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από την κοινότητα Προσβόρρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Τρικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από την κοινότητα Τρικώμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv