ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καμείρου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σορωνή από την κοινότητα Σορωνής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απόλλωνα αποσπάται από την κοινότητα Απόλλωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμυλιά αποσπάται από την κοινότητα Διμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Διμυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβάρδα αποσπάται από την κοινότητα Καλαβάρδα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπί αποσπάται από την κοινότητα Σαλάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Σαλάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάλακος αποσπάται από την κοινότητα Σαλάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάναι αποσπάται από την κοινότητα Φανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Φάναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Καπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Σορωνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Απόλλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Διμυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Καλαβάρδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Σάλακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv