ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βύσσας (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Βύσσα από την κοινότητα Νέας Βύσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από την κοινότητα Καβύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από την κοινότητα Καστανεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από την κοινότητα Ριζίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Νέα Βύσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Καβύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv