ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυπρίνου (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κυπρίνος από την κοινότητα Κυπρίνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Φυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Φυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα Φυλακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Μικρά Δοξιπάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Χελιδών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κυπρίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv