ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεταξάδων (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεταξάδες από την κοινότητα Μεταξάδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από την κοινότητα Ασπρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα Ασπρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από την κοινότητα Βρυσικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα Δόξης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από την κοινότητα Λάδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα Μεταξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από την κοινότητα Παλιουρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Χιονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Σαύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Πολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Λάδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διδυμοτείχου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv