ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τριγώνου (Έβρου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δίκαια από την κοινότητα Δικαίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα Άρζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από την κοινότητα Άρζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από την κοινότητα Δικαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από την κοινότητα Δικαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από την κοινότητα Δικαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από την κοινότητα Κομάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από την κοινότητα Μαρασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από την κοινότητα Ορμενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα Πλάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Θεραπειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Δίκαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Δίλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κριός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Κόμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Ορμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Μαράσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορεστιάδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv