ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλαμπάκας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαμπάκα από το δήμο Αιγινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Στεφάνου αποσπάται από το δήμο Αιγινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Αιγινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάνι Παπαμάκ αποσπάται από το δήμο Αιγινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Μετόχι Βιτουμά αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαρνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Βιτουμά αποσπάται από την κοινότητα Σκεπαρνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Χάνι Παπαμάκ της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μετόχι Βιτουμά της κοινότητας διορθώνεται σε Βιτουμάς

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καλαμπάκας

Δ. Καλαμπάκας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καλαμπάκας

ΦΕΚ 11Α - 17/01/1953

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Διάβας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα Αύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Ζωή αποσπάται από την κοινότητα Αύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάβας αποσπάται από την κοινότητα Βλαχάβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάβα αποσπάται από την κοινότητα Διάβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Διάβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βαρλαάμ αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από την κοινότητα Κρύας Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κρύας Βρύσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουργκάνη αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Ορθοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μονή Αγίου Στεφάνου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βιτουμά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βαρλαάμ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλίκι αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάφυτον αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρόη αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεόπετρα αποσπάται από το δήμο Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονισκός αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχελινάδα αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουρέσι αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρέλι αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Τυμφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάφιον αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντον αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματονέρι αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλότοπος αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλομοίρα αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελοχώριον αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσομηλέα αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκομηλέα αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογριανή αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσινο αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδών αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάσια αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεινόν αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Κλεινοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυγών αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυδαλλός αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσούφλιανη αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από το δήμο Μαλακασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξύνεια αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασούλα αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροκκλησιά αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταγιάδες αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπάριον αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοπλεύρι αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύκανη αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψήλωμα αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγναντιά αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιόφυλλον αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 133Α - 19/07/2018

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μετεώρων

Δ. Μετεώρων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 133Α - 19/07/2018

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλαμπάκας

ΦΕΚ 173Α - 10/09/2020

Ο οικισμός Ελάφιον αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και ορίζεται έδρα της νέας κοινότητας Ελαφίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv