ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαθύ

Ο οικισμός Σαλούχι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Κιατίπη προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Γεραλί προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Δράμεσι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Κριμπάτσι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Δρίτσα προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Σπαήδες προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Χάλια Μεγάλα προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Χάλια Μικρά προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλεσι προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

Ο οικισμός Στανιάταις προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαθύ στον οικισμό Χάλια Μεγάλα

Ο οικισμός Δήλεσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρετσώνα προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Αυλίδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χάλια Μεγάλα στον οικισμό Χάλια

Ο οικισμός Χάλια Μεγάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάλια Μικρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαλούχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κιατίπη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάλια προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αυλίδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλίων

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθέος

Ο οικισμός Σπαήδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαήδων

Ο οικισμός Δρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρίτσης

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Κριμπάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Γεραλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Δράμεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Το όνομα του οικισμού Ρετσώνα του δήμου διορθώνεται σε Ριτσώνα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Αυλίδος (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαθύ από την κοινότητα Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αυλίδος αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα Φάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παραλία Αυλίδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μικρό Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ριτσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv