ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Διρφύων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στρόπωνες

Ο οικισμός Βλάχια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Καντούνια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Πηγάδια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Σαρακίνικο προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Αγία Σοφία προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Βάβουλα προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κοτσίκια προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Τσεργιαίς προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κούτουρλα προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Βλάχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καντούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Βάβουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 5Α - 05/02/1875

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στρόπωνες από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 9Α - 07/02/1876

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 83Α - 21/08/1882

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στενή από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο Ληλαντίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Τσέργαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεργών

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμπιών

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστέλλας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασιάς

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεχριών

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου Διρφύων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέτας

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενής

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροπώνων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετοχίου Διρφύων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μύστρου

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενής

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροπώνων

Το όνομα του οικισμού Τσεργιαίς του δήμου διορθώνεται σε Τσέργαι

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στενή Δίρφυος από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Στενή αποσπάται από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Στενής Δίρφυος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από την κοινότητα Βούνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοσυκιά αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Θεολόγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από την κοινότητα Καθενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουντέριον αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από την κοινότητα Καμπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Λούτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από την κοινότητα Πούρνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρη αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Χιλιαδού αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Στροπώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα Μίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα Μίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από την κοινότητα Μίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούρας αποσπάται από την κοινότητα Παλιούρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πισσώνας αποσπάται από την κοινότητα Πισσώνα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Σκουντέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κάτω Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αγριοσυκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κάτω Στενή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πισσώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Στενή Δίρφυος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λάμαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παλιούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παραλία Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv