ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δυστίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κριεζά από την κοινότητα Κριεζών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από την κοινότητα Βέλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από την κοινότητα Δύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από την κοινότητα Δύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάρακες αποσπάται από την κοινότητα Ζαράκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ζαράκων αποσπάται από την κοινότητα Ζαράκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόσκινα αποσπάται από την κοινότητα Κοσκίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Κοσκίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Κριεζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από την κοινότητα Λεπούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάναμμο αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλιμάκι αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από την κοινότητα Πετριών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μπούφαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δύστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λιάναμμο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραλία Ζαράκων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Βέλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κλιμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ζάρακες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κόσκινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κριεζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αργυρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv