ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ληλαντίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στενή

Ο οικισμός Σέτα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μύστρος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καμπιά προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Βούνοι προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Γίδαις προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πεισώντας προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καθενοί προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Έρα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πάλιουρας προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μακρυκάππα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Λούτσα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Καλαμώντα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πούρνος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Λυτός προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Πολυτήρα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Θεολόγος προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Θεολόγου προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Μονή Άρμα προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Γέροντας προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

Ο οικισμός Κατούνια προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντούνια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάβουλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βλάχια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καντούνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμώντα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λυτός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Θεολόγου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λάμαρι προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

ΦΕΚ 5Α - 05/02/1875

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στενή στον οικισμό Καθενοί

Ο οικισμός Μονή Έρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίας Παρασκευής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άρμα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 9Α - 07/02/1876

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεργιαίς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καθενοί στον οικισμό Στρόπωνες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στρόπωνες στον οικισμό Στενή

Ο οικισμός Βάβουλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 83Α - 21/08/1882

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων

Ο οικισμός Καμπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Σέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Στρόπωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Κούτουρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Λάμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μονή Χιλιαδούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Βούνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στενή στον οικισμό Καθενοί

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πολυτήρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καμάρι προσαρτάται στο δήμο Ληλαντίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Σοφίας

Ο οικισμός Γίδαις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιδών

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θεολόγου

Ο οικισμός Καθενοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καθενών

Ο οικισμός Μακρυκάππα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυκάππας

Ο οικισμός Μύστρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύστρου

Ο οικισμός Πάλιουρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάλιουρα

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Σοφίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Σοφίας

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

Ο οικισμός Πούρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θεολόγου

Ο οικισμός Πεισώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καθενών

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καθενών

Ο οικισμός Κοτσίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυκάππας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάλιουρα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικόν από το δήμο Βασιλικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεχριές αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυρίσματα αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτι αποσπάται από την κοινότητα Αφρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Μύτικα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λάμψακος αποσπάται από την κοινότητα Νέας Λαμψάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμα αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από την κοινότητα Φύλλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Λεχριές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Γυρίσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Αφράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Νέα Λάμψακος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv