ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσσαπίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστέλλα

Ο οικισμός Ψαχνά προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βατώντας προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Τριάδα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Φύλλα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Απόκρημνον προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άκρες προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Ζούρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πολιτικά προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νεροτρουβιά προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βέρτουρα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καστέλλα στον οικισμό Ψαχνά

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ψαχνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βατώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Απόκρημνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Ζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Νεροτρουβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Βέρτουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 69Α - 03/11/1866

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψαχνά από το δήμο Χαλκιδέων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατώντας αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόκρημνον αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροτρουβιά αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρτουρα αποσπάται από το δήμο Χαλκιδέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Φύλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκιδέων

Ο οικισμός Καμαρίτσα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μέλανα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παλαιοκυπάρισσος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζούρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Απόκρημνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέλανα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άταλι προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Βρυσάκια προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δαφνώντας προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πεθαμένος προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πηγαδάκια προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πλατάνα προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βεργίνι προσαρτάται στο δήμο Μεσσαπίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Ψαχνά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαχνών

Ο οικισμός Άταλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άταλι

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίτσας

Ο οικισμός Νεροτρουβιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεροτρουβιάς

Ο οικισμός Βέρτουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερτούρων

Ο οικισμός Βρυσάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Φυγιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Βατώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαχνών

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άταλι

Ο οικισμός Βεργίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άταλι

Ο οικισμός Πεθαμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίτσας

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίτσας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίτσας

Ο οικισμός Δαφνώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεροτρουβιάς

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βερτούρων

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βερτούρων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ψαχνά από το δήμο Ψαχνών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυμάλλη αποσπάται από το δήμο Ψαχνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Άτταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άτταλη αποσπάται από την κοινότητα Άτταλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από την κοινότητα Κοντοδεσποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυκάπα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυκάπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Νεροτριβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Νεροτριβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροτριβιά αποσπάται από την κοινότητα Νεροτριβιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα Παγώντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από την κοινότητα Παγώντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από την κοινότητα Παγώντα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πολιτικών αποσπάται από την κοινότητα Πολιτικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από την κοινότητα Πολιτικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ψαχνά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κοντοδεσπότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άτταλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νέος Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άκρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μακρυκάπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πολιτικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Νεροτριβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Άγιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μακρυμάλλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Παραλία Πολιτικών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Καστέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Μονή Μακρυμάλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv