ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Στυραίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στύρα από την κοινότητα Στύρων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Αλμυροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Αλμυροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Αλμυροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από την κοινότητα Νέων Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Πολυποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πολυποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στύρων και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Στυρέων (Ευβοίας)

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Βαθύρευμμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νέων Στύρων

Δ. Στυραίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Στυρέων

Δ. Στυρέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Στυραίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουβέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καβαλλιανή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πολυπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βαθύρευμμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεσοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Τσακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αλμυροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Στύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Νιμπορειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Δήλησο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καγκαδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Νέα Στύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ραπταίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ελαφολίμανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv