ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ταμιναίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αλιβέρι από το δήμο Αλιβερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Αλιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο Αλιβερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακτή Νηρέως αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμερίται αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από την κοινότητα Θαρουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από την κοινότητα Παρθενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Παρθενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα Πούντα αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από την κοινότητα Τραχηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ταμυνέων (Ευβοίας)

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ανθούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλιβερίου

Ο νέος οικισμός Μηλάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλιβερίου

Δ. Ταμιναίων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Ταμυνέων

Δ. Ταμυνέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 181Α - 07/08/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Ταμιναίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλιβέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παναγίτσα Πούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παραμερίται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ακτή Νηρέως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ανθούπολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μηλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv