ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κτημενίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φουρνά

Ο οικισμός Κόχλια προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Αραχωβίτσα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Έλοβα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Βράχα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Κλειστόν προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

Ο οικισμός Δομιανοί προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Χρυσόν αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεντέσιον αποσπάται από το δήμο Ελλοπίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μικρόν Χρυσόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρεντέσιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μολόχα προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων

ΦΕΚ 12Α - 25/02/1877

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δολόπων

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Μπιλοκομήτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Καρίτσα Δολόπων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Σπινάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δολόπων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Κτημενίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Κτημενίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βράχας

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομιανών

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καροπλεσίου

Ο οικισμός Κόχλια ή Χόχλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόχλιας ή Χόχλιας

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μολόχας

Ο οικισμός Φουρνά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φουρνάς

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειστού

Ο οικισμός Έλοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Ο οικισμός Αραχωβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Τριάδος

Το όνομα του οικισμού Κόχλια του δήμου διορθώνεται σε Κόχλια ή Χόχλια

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κτημενίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από την κοινότητα Δομιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Δομιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Πετραλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από την κοινότητα Χόχλιας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δομιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv