ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ποταμιάς (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Χωρίον από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από την κοινότητα Ανιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα Δερματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης Καρπενησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από την κοινότητα Κλαυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Κλαυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από την κοινότητα Μουζίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από την κοινότητα Νοστίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από την κοινότητα Συγκρέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από την κοινότητα Χελιδόνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καρίτσα Καρπενησίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μέγα Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Νόστιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μουζίλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Νέο Δερμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Συγκρέλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κακουλιουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Νέον Μικρόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Χελιδόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κλαύσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κάτω Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Μικρό Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δερμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv