ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Προυσού (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Προυσός από την κοινότητα Προυσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από την κοινότητα Αλεστίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Ασπροπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από την κοινότητα Βελωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από την κοινότητα Εσωχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από την κοινότητα Εσωχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από την κοινότητα Προυσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταυροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από την κοινότητα Σαρκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Σαρκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από την κοινότητα Τόρνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κυνηγός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σταυροχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Γρανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Τόρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ασπρόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προυσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Άνω Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Ισώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Τσικναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Προυσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Σαρκίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο οικισμός Παρηγόρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv