ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δυτική Φραγκίστα από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από την κοινότητα Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv