ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γαλάρων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέγα Γαλάρον

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

Ο οικισμός Λαγκαδάκια προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

Ο οικισμός Μπουγιάτον προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

Ο οικισμός Φιολήτι προσαρτάται στο δήμο Γαλάρων

ΦΕΚ 40Α - 10/07/1867

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αρτεμισίων

Δ. Αρτεμισίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 40Α - 10/07/1867

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Γαλάρων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μέγα Γαλάρον στον οικισμό Φιολήτι

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Φιολήτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιολήτι

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Γαλάρου

Ο οικισμός Μπουγιάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγιάτου

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδακίων

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Γαλάρου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαχαιράδον από την κοινότητα Μαχαιράδου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Λέοντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από την κοινότητα Βουγιάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από την κοινότητα Βουγιάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα Γαλάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από την κοινότητα Γυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από την κοινότητα Κοιλιωμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από την κοινότητα Λαγωπόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από την κοινότητα Λούχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από την κοινότητα Ρομιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα Φιολίτη και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Φτερίνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Λέοντος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Βουγιάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Φτερίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λαγκαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Γύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μαχαιράδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Ρομίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Μελινάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Γαλάρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Λαγώποδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Κοιλιωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο οικισμός Άγιος Λέων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζακύνθου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv