ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πηνείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιμόπουλον από την κοινότητα Σιμοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από την κοινότητα Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγραπιδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από την κοινότητα Ανθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από την κοινότητα Ανθώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από την κοινότητα Αυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα Αυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα Βουλιαγμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από την κοινότητα Βουλιαγμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από την κοινότητα Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από την κοινότητα Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα Λαγανά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από την κοινότητα Λάτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Σιμοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv