ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φολόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λάλας από την κοινότητα Λάλα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από την κοινότητα Δούκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από την κοινότητα Δούκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από την κοινότητα Κούμανη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από την κοινότητα Νεμούτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράϊδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από την κοινότητα Περσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από την κοινότητα Περσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από την κοινότητα Λάλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από την κοινότητα Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αϊ Γιαννάκης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούμανη

Ο νέος οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούμανη

Ο νέος οικισμός Βίλλια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεμούτας

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεμούτας

Ο νέος οικισμός Τσαπαραίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεμούτας

Ο νέος οικισμός Κάμπος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Νεράιδας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Τσαπαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αϊ Γιαννάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv