ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αστερουσιών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πύργος από την κοινότητα Πύργου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αχεντριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αχεντριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από την κοινότητα Αχεντριά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από την κοινότητα Εθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Εθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροτάσιον αποσπάται από την κοινότητα Εθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Λιγορτύνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από την κοινότητα Λιγορτύνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Λιγορτύνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από την κοινότητα Παρανύμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αποσπάται από την κοινότητα Παρανύμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από την κοινότητα Παρανύμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προτόρια αποσπάται από την κοινότητα Προτορίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποσελέμι αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυράθι αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεφέλιον αποσπάται από την κοινότητα Τεφελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από την κοινότητα Χάρακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Χαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από την κοινότητα Χαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από την κοινότητα Χαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πλατανιάς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παρανύμφων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βορριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αμύγδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Τεφέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Δωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αγία Φωτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μαδέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Εθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Πυράθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αποσελέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Παράνυμφοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Ροτάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Προτόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Αχεντριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv