ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κόφινα (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασήμι από την κοινότητα Ασημίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ακρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Διονυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από την κοινότητα Διονυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από την κοινότητα Λουρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα Σοκαρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από την κοινότητα Στερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από την κοινότητα Στόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από την κοινότητα Σταβιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv