ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αχέροντα (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκιον Παραμυθίας από την κοινότητα Γαρδικίου Παραμυθίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γλυκής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από την κοινότητα Γλυκής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από την κοινότητα Σκανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα Σκανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από την κοινότητα Σκανδάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από την κοινότητα Χόϊκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μανδρότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Χόϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Γλυκή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Σκάνδαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Γαρδίκιον Παραμυθίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv