ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαργαριτίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαργαρίτιον από την κοινότητα Μαργαριτίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα Καρτερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοκοκκιά αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από την κοινότητα Καταβόθρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόδρα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαρακιά αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάναινα αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρφιον αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαραίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κόδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Καλοδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μαζαρακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μαργαρίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πάναινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μηλοκοκκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Σπαθαραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μεσοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Μόρφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο οικισμός Ελευθέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv