ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σουλίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαμονίδα από την κοινότητα Σαμονίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα Αυλοτόπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα Κουκουλιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα Τσαγγαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα Φροσύνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουκουλιοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Τσαγγάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Αυλότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Ο οικισμός Φροσύνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv