ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Απολλωνίας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Απολλωνία από την κοινότητα Νέας Απολλωνίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από την κοινότητα Νέας Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από την κοινότητα Νέας Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από την κοινότητα Νικομηδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα Περιστερώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από την κοινότητα Στίβου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βόλβης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv