ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανατολικού Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μηλιωτάδες από την κοινότητα Δεματίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κρυόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμνιά αποσπάται από την κοινότητα Ανθρακίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Γρεβενιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από την κοινότητα Γρεβενιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από την κοινότητα Δολιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελατοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλακκον αποσπάται από την κοινότητα Ελατοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από την κοινότητα Καστανώνος Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από την κοινότητα Μακρίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα Τριστένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράρι αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπουραρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Φλαμπουράρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ανθρακίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μηλιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δίλακκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv