ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δερβιζιάνων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δερβίζιανα από την κοινότητα Δερβιζιάνων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από την κοινότητα Αρδόσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Αρδόσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχλαδέαι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαργιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Γεωργάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από την κοινότητα Γεωργάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από την κοινότητα Γεωργάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από την κοινότητα Ελάφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από την κοινότητα Ελάφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από την κοινότητα Μπεστιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από την κοινότητα Μπεστιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μπεστιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Πεντολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από την κοινότητα Ρωμανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεριζιανά αποσπάται από την κοινότητα Σεριζιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Σεριζιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιστρούνιον αποσπάται από την κοινότητα Σιστρουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από την κοινότητα Σμυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 4Α - 14/01/2003

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λάκκας Σουλίου

Δ. Λάκκας Σουλίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 4Α - 14/01/2003

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Δερβιζιάνων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σιστρούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άνω Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λεπάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σεριζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κολλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv