ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ζίτσας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζίτσα από την κοινότητα Ζίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δαφνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσιον αποσπάται από την κοινότητα Ζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σακελλαρικόν αποσπάται από την κοινότητα Ζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίθινον αποσπάται από την κοινότητα Λιθίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτόπαππας αποσπάται από την κοινότητα Πρωτόπαππα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγενίτιον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοτόπι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνοπλαγιά αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Γαρδίκιον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λαψίστα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοστάνη αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύγγος αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάτη αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λαψίστα αποσπάται από το δήμο Πασσαρώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδοβίζι αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησοχώριον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχούνιον αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο Μολοσσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλι αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από το δήμο Εκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράϊκον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελβινακόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόχωμα αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρό Σουλόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλον αποσπάται από το δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Φοινίκου στον οικισμό Μέγα Μπισδούνι

Εκτύπωση  Αρχείο csv