ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εκάλης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεταμόρφωση από την κοινότητα Μεταμόρφωσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από την κοινότητα Ασφάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βατατάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από την κοινότητα Βλαχατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από την κοινότητα Γαβρισιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από την κοινότητα Λιγοψάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλι αποσπάται από την κοινότητα Πετσαλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαβρισιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βατατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Λιγοψά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ασφάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Πετσάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βλαχάτανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv