ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παμβώτιδος (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατσικάς από την κοινότητα Κατσικά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτομίστα αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική αποσπάται από την κοινότητα Ανατολικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαβίλλης αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλάς αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δροσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιόκαλη αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοκάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καστρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κουτσελιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσελιόν αποσπάται από την κοινότητα Κουτσελιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λερούσκο αποσπάται από την κοινότητα Κράψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από την κοινότητα Κράψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από την κοινότητα Κράψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάδες αποσπάται από την κοινότητα Λογγάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από την κοινότητα Μουζακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μουζακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κοτομίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Γουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Λερούσκο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Μαβίλλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κουτσελιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Ανατολική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Ηλιόκαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Μουζακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Δρίσκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Καστρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κατσικάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Γορίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Λογγάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιωαννιτών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv