ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πραμάντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πράμαντα από την κοινότητα Πραμάντων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπελα αποσπάται από την κοινότητα Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστοί αποσπάται από την κοινότητα Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομματάκια αποσπάται από την κοινότητα Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαλούχος αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοκοπειόν αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλληκάριον αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρέβεζα αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγεροι αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομοχούστιον αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόρεια αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούγα αποσπάται από την κοινότητα Ραφταναίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Φράξος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κομματάκια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πρέβεζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλόγεροι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πράμαντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ρούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τσόπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μεγάλη Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βουνόρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Χριστοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μυλοκοπειόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιομοχούστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ζαλούχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλληκάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv